Aquesta pàgina ha estat ampliada a una altra

http://llocsdemates.blogspot.com


La pàgina oficial de l'IES Pedraforca és aquesta:

http://phobos.xtec.cat/iespedraforca

1ESO - Operacions amb nombres naturals

Clica en cada "Activitat" per activar-la. Has de copiar l'enunciat a la llibreta.

Activitat I. Operacions amb parèntesis 1

Activitat II . Operacions amb parèntesis 2

Activitat III. Operacions combinades

Activitat IV. Taules de multiplicar 1

Activitat V. Problemes de la vida quotidiana

Activitat VI. Dossier de naturals


3ESO - P1 - Funcions lineal i afí

Clica en cada activitat per activar-la. A continuació, respon a les preguntes que hi ha al dossier. Finalment, per passar a la següent activitat, vés enrera amb el navegador, o bé torna a obrir aquesta pàgina web.

Activitat 1. Els 4 quadrants
Activitat 2. Coordenades dels punts
Activitat 3. Situar punts en el pla
Activitat 4. Rectes en el pla amb diferent pendent
Activitat 5. El pendent
Activitat 6. Rectes en el pla amb diferent ordenada a l'origen
Activitat 7. Intersecció amb els eixos
Activitat 8. Equació de la recta